Câu hỏi và trả lời

Làm thế nào để thoát khỏi bọ ve trên dâu tây


Xin hãy giúp đỡ, hôm nay tôi tìm thấy trên quả dâu tây của tôi, mọc trên ban công, ve, đã ăn 2 bụi cây! Và cô ấy mới bắt đầu nở hoa và một vài quả bắt đầu. Phải làm gì Tôi không tìm thấy thông tin trên Internet làm thế nào để thoát khỏi nó mà không làm hại đến cây trồng.

Đáp án:

thử vodka! phun thẳng và gọn gàng tất cả các lá! Khi ở nhà, nó không leo lên những rặng núi, sẽ không có cơ hội))