Câu hỏi và trả lời

Hoa hồng leo không nở, phải làm sao?

Hoa hồng leo không nở, phải làm sao?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Xin chào, tôi có hai bông hồng leo, nhưng chúng không nở, tôi muốn vứt nó đi, nhưng thật đáng tiếc phải làm gì?

Đáp án:

Irina, đừng vứt đi bất cứ thứ gì! Hoa hồng leo nở vào những chồi năm ngoái, tức là E. Nếu chồi đã đông, thì chúng sẽ nở, nhưng nếu bạn có những chồi mới từ gốc mỗi năm, thì đừng mong hoa. Tôi che hoa hồng cho mùa đông, và vào mùa xuân tôi mở. Nếu mùa đông rất lạnh và chồi đóng băng, thì tôi mong đến năm sau để tận hưởng sự ra hoa



Bình luận:



Viết một tin nhắn