Câu hỏi và trả lời

Mua gloxinia ở đâu


Chào buổi chiều Nói cho tôi biết, làm ơn, tôi có thể mua gloxinia terry maroon "Esenia" ở đâu? Cảm ơn

Đáp án:

Hãy thử nhìn vào trang web của nhà sưu tập Elena Savelova. Có một sự tráng lệ nở rộ đến nỗi mắt tôi mở to. Yesenia có gloxinia.