Câu hỏi và trả lời

Cách trồng dưa hấu


Tôi quan tâm đến một câu hỏi như vậy. Tôi đã thấy hơn một lần rằng bạn có thể trồng một quả dưa hấu ngon, mặc dù khí hậu không quá nóng của chúng tôi. Tôi nhận được rất nhỏ và không có kết quả, có thể giống này không giống nhau?

Đáp án:

Bản thân anh ấy đã cố gắng trồng một quả dưa hấu trong một thời gian dài - nó hoàn toàn không hoạt động, bởi vì anh ấy cần điều kiện ấm áp đặc biệt, không phải trong khu vực của chúng tôi nơi tôi sống. Rõ ràng, một số nhà kính cần phải được xây dựng.