Câu hỏi và trả lời

Do lê mọc ở vùng Leningrad, gần Vyborg


Tôi sống gần Vyborg. Có lê để phát triển trong khu vực của chúng tôi?

Đáp án:

Lyudmila tốt hơn để mua giống trong thành phố của bạn bởi vì chúng sẽ thích nghi với khí hậu. Cây giống lê cần một số giống, vì vậy chúng sẽ có cơ hội thụ phấn chéo. Tốt nhất là trồng lê vào mùa thu tại thời điểm lá từ cây đã rụng, sau đó dòng nhựa trong thân cây chậm lại. Cành cây tốt hơn để mất 1-2 năm. Đó là khuyến khích để thêm phân bón. Trái cây ngon cho bạn !!!