Câu hỏi và trả lời

Cách trồng cineraria


Có thể trồng cineraria với rễ vào mùa thu?

Đáp án:

Không đan xen, nếu chỉ ở phía nam trong mùa đông ấm áp. Chúng tôi phát triển như một năm. Nhưng bạn có thể trồng trong chậu cache và ở nhà cho đến mùa xuân, như cây dã yên thảo. Chỉ cần có gì?!