Câu hỏi và trả lời

Dưa chuột lạnh


Cho tôi biết cách làm dưa chuột muối lạnh

Đáp án:

Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng tìm.