Câu hỏi và trả lời

Cách tiết kiệm bắp cải trang trí hai năm vào mùa đông


Nếu bắp cải trang trí hai năm tuổi thì làm sao để cứu nó trong mùa đông? Đào lên hay che?

Đáp án:

Mặc dù bắp cải trang trí hai năm tuổi được gọi là hai năm tuổi, nhưng chỉ năm đầu tiên được sử dụng làm cây cảnh. Năm sau, cô nên nở hoa và cho hạt giống. Nếu bạn muốn thử nghiệm lấy hạt của mình, thì bạn cần phải đào nó ra như bắp cải thông thường cho mùa đông và bảo quản nó ở nơi mát mẻ suốt mùa đông, đảm bảo rằng nó không nảy mầm trước mùa xuân và không cho con riêng. Và vào mùa xuân để trồng cô ấy trong vườn và chờ cho đến khi nó nở hoa.