Câu hỏi và trả lời

Tại sao lá chuyển sang màu đen ở đầu cành lê


Lá của quả lê đã bị đen ở đầu cành. Nó là gì và làm thế nào để chiến đấu?

Đáp án:

Có lẽ đánh bại nấm bằng một loại thuốc trị bệnh